Het ijle vangen

Woorden zijn de geheime voertuigen van de schrijver. Het is het exacte samengaan van klank, woord, betekenis, ritme waarmee een vortex wordt gecreëerd, een voltage en daarmee in potentie een kleine elektrische schok in het hoofd van de lezer, een ademloos stil punt in de chaotische wereld, een web met gouden draden of een golf waarop je kunt varen.

Ik vind het mateloos fascinerend hoe je het onnoembare of het ijle kunt pogen te vangen. Woorden zijn ook een anker. Het mooie aan schrijven is dat je het overal kunt doen, en je hoeft niets mee te nemen enkel de rijkdom van je geest, jouw levenskracht, jouw zijn. Met woorden en letters bouw je hele werelden op en je nodigt de lezer uit deze te betreden.

In kijken zit een grote kracht verscholen

Dan verdwijn je in de steen, in de boom, in het huis. Je laat jezelf los en wordt het ding. Je wordt de wereld. Op verschillende momenten in mijn leven is daar het verlangen alle materialen overboord te gooien en in het niets te stappen. Van daaruit is opnieuw creatie mogelijk.

Biografie
  • service1
    De eerste roman van Langelaar die in juni 2020 verschijnt bij De Arbeiderspers. Tijd noch ruimte ligt vast. Men kan alles worden, en alles is met elkaar verweven.
  • service2
    Een bundel die het leven toont in zijn ‘messige scherpte’. Vonkt briest, vlamt, stampt én zalft. Woorden zijn manieren om te worden. (Juryverslag VSB Prijs)
  • service3
    Poëzie die vervreemdend werkt en soms op hilarische wijze een pan-erotisch universum schetst waarin ook de dingen bezield zijn. (De Standaard)

Onweerstaanbaar

Het creëren is een boeiend proces. Wanneer vindt de magie plaats en wanneer niet? Enkel wanneer de tover in het materiaal aanwezig is wordt het kunstwerk levend en krijgt het die onweerstaanbare aantrekkingskracht. Het is een balans tussen materiaal, grootte, vorm, zonlicht enzovoort. Elk kunstwerk, elk gedicht, elke creatie is een directe uiting van de belevingswereld van de maker.

In de pers